СОА-3М

Стрелковите обръщателни апарати Тип СОА-3М

Стрелковите обръщателни апарати СОА-3М (по-нататък в текста – СОА или апарати) срезваем тип, са с вътрешно заключване на езиците на стрелката и са предназначени за управление на стрелки с радиус от R140 до R1200 при скорост на движение по правия елемент на стрелката до 160 km/h.

Стрелковите обръщателни апарати се използуват за задвижване на единични стрелки, есови стрелки и вагоноизхвъргачки.

Стрелковите обръщателни апарати СОА-3М са аналози на широко използваните в България апарати JEA52, производство на фирма “LM Ericsson”, Швеция и познати под името СОА-3.

Апаратите произвеждани от фирма „БАЛКАН – САСТ” ЕООД, гр. София, удовлетворяват изискванията за безопасност, предявявани към устройствата на осигурителната техника в железопътния транспорт и метрополитена.

Със своята конструкция, вложените материали и предписаните периоди за обслужване и поддръжка, апаратите са устойчиви на импулсни налягания, вятър, дъжд, сняг и градушка, слънчево греене и мълнии, съгласно БДС EN 50125-3:2004.

СОА издържат ниво на замърсяване 4С3, 4В1 и 4S3, съгласно таблица 4 на БДС EN 50125-3:2004 и не изискват специална защита от околната среда.

Апаратите и съставните им части отговарят на изискванията на БДС EN50121-4:2004 за електромагнитна съвместимост.

СОА отговарят на изискванията за надеждност, работоспособност, ремонтопригодност и безопасност (RAMS), съгласно БДС EN50126-1:2006

Апаратите не са предназначени за работа в химически агресивни и взривоопасни среди.

Технически параметри

№ по редНаименование на параметъраСтойност
1.Захранващо напрежение3х380 V / 50 Hz / 550 W
2.Теглителна сила(по заявка на клиента)4000 ÷ 7000 N
3.Ход на щанги теглителни170±2 mm / 200±2 mm
4.Консумиран ток≤ 1.7 А
5.Време за обръщане на стрелката< 6 s
6.Температурен диапазонот минус 40оС до 80оС
7.Изолационно съпротивление≥ 20 MΩ
8.Заключващо разстояние50 mm
9.Масаоколо 160 kg
10.Габаритни размери774 х 1185 х 313 mm
11.Eксплоатационен ресурс≥ 25 години