Референции

ДП НК „Железопътна инфраструктура”:

· Стрелкови обръщателни апарати с външно и вътрешно заключване;

· Автоматични прелезни устройства/сигнализации и Електрически бариери – комплект;

· Светофори – влакови, маневрени, прелезни;

· Електрически централизации за малки гари – преустройство на съществуващи и ново производство – комплект.

Метрополитен – София:

· Електрически централизации за 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 и 19 станции от първи метродиаметър и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 метростанции от втори метродиаметър;

· Стрелкови обръщателни апарати;

· Ремонтни и отклонителни касети ниско напрежение.

„Български държавни железници” ЕАД:

· Ремонтни и отклонителни касети ниско напрежение. Община Велико Търново: светофарни уредби за управление и контрол на 3 кръстовища. 

Реализирани проекти:

· над 120 бр. Автоматични прелезни устройства /сигнализации – комплект и електрически бариери-комплект за НК „ЖИ”;

· 180 бр. прелезни шосейни светофари за НК „ЖИ”;

· електрооборудване-комплект за 5 бр. рециклирани пътнически вагони за БДЖ;

· електрически централизации тип ЕЦ-М за станции от първи и втори метродиаметър на Софийския метрополитен;

· двуканална система за автоматично регулиране скоростта на влаковете за Софийския метрополитен;

· над 130 бр. ремонтни и отклонителни касети за Софийския метрополитен;

· системи за управление на 3 бр. кръстовища в гр. Велико Търново;

· рехабилитация (преустройство) на електрическите централиза-ции на гарите в участъка София-Карлово с подмяна на съществуващото ел. захранване с ново и на релсовите вериги с броячи на оси;