СОМ

Система за отдалечен мониторинг(СОМ)

Дава възможност за наблюдение в реално време и за изминал период на състоянието и извършените манипулации върху релейна апратура(централизации, прелези, ПВУ, др). Помага при разследването на инциденти и при контрола на работата на ръководители движение и експлоатационен персонал. Поддържат се справки и аларамени известия. Понастоящем в системата е включена гара Радомир. Позволява включване и на други гари

  • Спомага за бързо отстраняване на възникнали откази
  • Лесна за използване от обслужващия персонал
  • Дава възможност за наблюдение на всички елементи на МРЦ от сипечерския апарат в НКЖИ и други