ПВУ

Пулт за временно управление на входен светофор

Путлът за временно управление на входен светофор е разработен в изпълнение на т. 8 от предписание № 2014/009/10 от 23.09.2014г. на ИА „ЖА” и последващо техническо задание от ДП „НК ЖИ” .

Пултът за временно управление (ПВУ) на входен светофор е предназначен за работа в гари, намиращи се в ремонт или в други ситуации, когато е изключено (изолирано) действието на гаровата осигурителна техника.

ПВУ се разполага на статив, който се монтира в стрелочна кабина или в самостоятелен фургон. Работи със сигнали по обикновена и скоростна сигнализация.

Основни характеристики 

 • Осигурява зависимост на откриването на входния сигнал от положението на стрелките, посредством секретни ключове, прикрепени към ключовете от стрелковите заключалки

 • Поддържа до 5 стрелки и 3 приемо-отправни коловоза

 • Поддържа работа по обикновена и скоростна сигнализация

 • Поддържа 50 различни коловозни развития

 • Лесно преконфигуриране на коловозните развития на база ключове, без нужда от допълнителен софтуер

 • Хибридна релейно-компютърна архитектура

 • Първокласни релета за високоотговорните команди

 • Поддържа обвръзка с прелез

 • Звукова сигнализация при промяна на състоянието на външните съоръжения

 • Компютърно базирана визуализация

 • Подържа извеждане на състоянието на гарата при дежурния ръководител движение, посредством въздушна или оптична преносна среда

 • Криптирано предаване на информацията

 • Независим от типа на пътните датчици

 • Запис на извършените с пулта манипулации

Технически параметри: 

електрозахранване – външно 230V +10%-10% /БДС EN 50160:2010/ и разполага с резервирано захранване от акумулаторна батерия 24V/80Ah за минимум 8 часа (не е в комплект с ПВУ);

- гранични климатични условия (температурен диапзон) – от минус 5⁰ до + 45⁰ ;

- габаритни размери - 600x600x1740 mm.